- Home - Home

All Run Bracket - Team America Nationals Championship Points Race #4

Q1

 #1 Jerry Hicks (R)  
     .010RT / 2.996ET / Left      


 #2 Chris Markowski  
     .017RT / 4.027ET / Right      


 #3 Alan Williams  
     .074RT / 2.707ET / Left      


 #4 Steve Snyder  
     .083RT / 2.888ET / Right      


 #5 Bradford Clay (R)  
     .094RT / 2.743ET / Left      


 #6 Corby Burden  
     .106RT / 4.044ET / Left      


 #7 Carson Snyder  
     .112RT / 2.815ET / Left      


 #8 Duncan Jones  
     .135RT / 3.107ET / Right      


 #9 Wayne Hearne (R)  
     .217RT / 8.591ET / Right      


 #10 Hunter Wilson  
     59.999 / 59.999 - DQ / Right      


 #11 Willie Thomas  
     59.999 / 59.999 - DQ / Right      


 #12 Robert Kaiser (R)  
     59.999 / 59.999 - DQ / Left      


 #13 Jeff Schmidt Jr.  
     -0.020RT / 2.808ET / Right      


 #14 Joel Shipman  
     -0.044RT / 2.683ET / Left      


 #15 Matthew Munson  
     -0.058RT / 2.891ET / Left      


 #16 Jeff Chambers  
     -0.058RT / 4.117ET / Right      


Q2

 #1 Jeff Schmidt Jr.   12 ↑  
     .000RT / 2.750ET / Left      


 #2 Jerry Hicks (R)   1 ↓  
     .151RT / 2.903ET / Right      


 #3 Chris Markowski   1 ↓  
     -0.061RT / 4.038ET / Left      


 #4 Hunter Wilson   6 ↑  
     .068RT / 2.822ET / Left      


 #5 Alan Williams   2 ↓  
     .104RT / 2.666ET / Right      


 #6 Steve Snyder   2 ↓  
     .256RT / 2.779ET / Left      


 #7 Bradford Clay (R)   2 ↓  
     59.999 / 59.999 - DQ / Right      


 #8 Corby Burden   2 ↓  
     .112RT / 3.914ET / Right      


 #9 Carson Snyder   2 ↓  
     59.999 / 59.999 - DQ / Right      


 #10 Willie Thomas   1 ↑  
     .118RT / 2.933ET / Left      


 #11 Jeff Chambers   5 ↑  
     .131RT / 4.177ET / Left      


 #12 Duncan Jones   4 ↓  
     .135RT / 3.190ET / Left      


 #13 Joel Shipman   1 ↑  
     .152RT / 2.726ET / Right      


 #14 Wayne Hearne (R)   5 ↓  
     .252RT / 3.183ET / Left      


 #15 Matthew Munson   --  
     .319RT / 3.000ET / Right      


 #16 Robert Kaiser (R)   4 ↓  
     59.999 / 59.999 - DQ / Right      


Round 1

 #1 Jeff Schmidt Jr. ➧  .063 RT / 2.73 Dial ( -0.037 off ) / 2.693 ET 
    ⇈ Wins Over
 #16 Robert Kaiser (R) ➧  1.303 RT / 3.20 Dial ( -0.065 off ) / 3.135 ET 
  Holeshot Win  


 #8 Corby Burden ➧  .156 RT / 3.90 Dial ( .070 off ) / 3.970 ET 
    ⇈ Wins Over
 #9 Carson Snyder ➧  .322 RT / 3.00 Dial ( -0.035 off ) / 2.965 ET 
MOV: .061   Holeshot Win  


 #4 Hunter Wilson ➧  .167 RT / 2.80 Dial ( .097 off ) / 2.897 ET 
    ⇊ Loses to
 #13 Joel Shipman ➧  .097 RT / 2.74 Dial ( .028 off ) / 2.768 ET 


 #5 Alan Williams ➧  .157 RT / 2.62 Dial ( .034 off ) / 2.654 ET 
    ⇊ Loses to
 #12 Duncan Jones ➧  .129 RT / 3.16 Dial ( .018 off ) / 3.178 ET 
MOV: .044


 #2 Jerry Hicks (R) ➧  .192 RT / 2.94 Dial ( -0.088 off ) / 2.852 ET 
    ⇊ Loses to
 #15 Matthew Munson ➧  .432 RT / 2.55 Dial ( .064 off ) / 2.614 ET 


 #7 Bradford Clay (R) ➧  .129 RT / 2.70 Dial ( 1.075 off ) / 3.775 ET 
    ⇈ Wins Over
 #10 Willie Thomas ➧  .358 RT / 1.90 Dial ( 63.099 off ) / 64.999 ET 


 #3 Chris Markowski ➧  .110 RT / 4.00 Dial ( .013 off ) / 4.013 ET 
    ⇈ Wins Over
 #14 Wayne Hearne (R) ➧  -0.063 RT / 3.20 Dial ( .161 off ) / 3.361 ET 
MOV: .025


 #6 Steve Snyder ➧  .213 RT / 2.85 Dial ( .232 off ) / 3.082 ET 
    ⇊ Loses to
 #11 Jeff Chambers ➧  .164 RT / 4.09 Dial ( .009 off ) / 4.099 ET 


Round 2

 #1 Jeff Schmidt Jr. ➧  .061 RT / 2.67 Dial ( .008 off ) / 2.678 ET 
    ⇈ Wins Over
 #8 Corby Burden ➧  .139 RT / 3.95 Dial ( .075 off ) / 4.025 ET 


 #13 Joel Shipman ➧  -0.047 RT / 2.78 Dial ( .036 off ) / 2.816 ET 
    ⇊ Loses to
 #12 Duncan Jones ➧  .130 RT / 3.16 Dial ( .044 off ) / 3.204 ET 


 #7 Bradford Clay (R) ➧  .290 RT / 2.70 Dial ( -0.167 off ) / 2.533 ET 
    ⇊ Loses to
 #15 Matthew Munson ➧  .169 RT / 2.55 Dial ( -0.002 off ) / 2.548 ET 
MOV: .044   Holeshot Win  


 #3 Chris Markowski ➧  .045 RT / 4.00 Dial ( .137 off ) / 4.137 ET 
    ⇈ Wins Over
 #11 Jeff Chambers ➧  .056 RT / 4.09 Dial ( .368 off ) / 4.458 ET 


Round 3

 #1 Jeff Schmidt Jr. ➧  .054 RT / 2.66 Dial ( .051 off ) / 2.711 ET 
    ⇈ Wins Over
 #12 Duncan Jones ➧  .154 RT / 3.18 Dial ( .064 off ) / 3.244 ET 


 #3 Chris Markowski ➧  .093 RT / 4.00 Dial ( .052 off ) / 4.052 ET 
    ⇈ Wins Over
 #15 Matthew Munson ➧  -0.010 RT / 2.55 Dial ( .158 off ) / 2.708 ET 
MOV: .003


Final

 #1 Jeff Schmidt Jr. ➧  -0.005 RT / 2.66 Dial ( .045 off ) / 2.705 ET 
    ⇊ Loses to
 #3 Chris Markowski ➧  .027 RT / 4.02 Dial ( .078 off ) / 4.098 ET 
MOV: .065

Bracket

#1 Jeff Schmidt Jr. ◦ 709W
.063 RT · -0.037 off Dial · 2.693 ET  
Wins Over
#16 Robert Kaiser (R) ◦ 1454
1.303 RT · -0.065 off Dial · 3.135 ET  

 
#8 Corby Burden ◦ 23W
.156 RT · .070 off Dial · 3.970 ET  
Wins Over
#9 Carson Snyder ◦ 1084
.322 RT · -0.035 off Dial · 2.965 ET  

 
#4 Hunter Wilson ◦ 927
.167 RT · .097 off Dial · 2.897 ET  
Loses To
#13 Joel Shipman ◦ 882W
.097 RT · .028 off Dial · 2.768 ET  

 
#5 Alan Williams ◦ 1180
.157 RT · .034 off Dial · 2.654 ET  
Loses To
#12 Duncan Jones ◦ 976W
.129 RT · .018 off Dial · 3.178 ET  

 
#2 Jerry Hicks (R) ◦ 1455
.192 RT · -0.088 off Dial · 2.852 ET  
Loses To
#15 Matthew Munson ◦ 749W
.432 RT · .064 off Dial · 2.614 ET  

 
#7 Bradford Clay (R) ◦ 1441W
.129 RT · 1.075 off Dial · 3.775 ET  
Wins Over
#10 Willie Thomas ◦ 653 DQ
.358 RT · 64.999 ET  

 
#3 Chris Markowski ◦ 710W
.110 RT · .013 off Dial · 4.013 ET  
Wins Over
#14 Wayne Hearne (R) ◦ 1453
-0.063 RT · .161 off Dial · 3.361 ET  

 
#6 Steve Snyder ◦ 1083
.213 RT · .232 off Dial · 3.082 ET  
Loses To
#11 Jeff Chambers ◦ 106W
.164 RT · .009 off Dial · 4.099 ET  

 #1 Jeff Schmidt Jr. ◦ 709W
.061 RT · .008 off Dial · 2.678 ET  
Wins Over
#8 Corby Burden ◦ 23
.139 RT · .075 off Dial · 4.025 ET  

 


#13 Joel Shipman ◦ 882
-0.047 RT · .036 off Dial · 2.816 ET  
Loses To
#12 Duncan Jones ◦ 976W
.130 RT · .044 off Dial · 3.204 ET  

 


#15 Matthew Munson ◦ 749W
.169 RT · -0.002 off Dial · 2.548 ET  
Wins Over
#7 Bradford Clay (R) ◦ 1441
.290 RT · -0.167 off Dial · 2.533 ET  

 


#3 Chris Markowski ◦ 710W
.045 RT · .137 off Dial · 4.137 ET  
Wins Over
#11 Jeff Chambers ◦ 106
.056 RT · .368 off Dial · 4.458 ET  

 

#1 Jeff Schmidt Jr. ◦ 709W
.054 RT · .051 off Dial · 2.711 ET  
Wins Over
#12 Duncan Jones ◦ 976
.154 RT · .064 off Dial · 3.244 ET  
 
#15 Matthew Munson ◦ 749
-0.010 RT · .158 off Dial · 2.708 ET  
Loses To
#3 Chris Markowski ◦ 710W
.093 RT · .052 off Dial · 4.052 ET  
 
#1 Jeff Schmidt Jr. ◦ 709
-0.005 RT · .045 off Dial · 2.705 ET  
Loses To
#3 Chris Markowski ◦ 710W
.027 RT · .078 off Dial · 4.098 ET  

All Run Bracket Points Awarded at Team America Nationals Championship Points Race #4

Qual
Pos
Driver / RacerQual
Run 1
RT / ET
Qual
Run 2
RT / ET
Best
RT
Qual
Points
Reg
Points
R1R2R3R4WinBonusTotal
Points
Comments
1Jeff Schmidt Jr.  -0.020 /
2.808
.000 /
2.750
0.00041020202020941
2Jerry Hicks (R)  .010 /
2.996
.151 /
2.903
0.01031020332
3Chris Markowski  .017 /
4.027
-0.061 /
4.038
0.01721020202020201123
4Hunter Wilson  59.999 /
59.999 - DQ
.068 /
2.822
0.06811020314
5Alan Williams  .074 /
2.707
.104 /
2.666
0.0741020305
6Steve Snyder  .083 /
2.888
.256 /
2.779
0.0831020306
7Bradford Clay (R)  .094 /
2.743
59.999 /
59.999 - DQ
0.094102020507
8Corby Burden  .106 /
4.044
.112 /
3.914
0.106102020508
9Carson Snyder  .112 /
2.815
59.999 /
59.999 - DQ
0.1121020309
10Willie Thomas  59.999 /
59.999 - DQ
.118 /
2.933
0.11810203010
11Jeff Chambers  -0.058 /
4.117
.131 /
4.177
0.1311020205011
12Duncan Jones  .135 /
3.107
.135 /
3.190
0.135102020207012
13Joel Shipman  -0.044 /
2.683
.152 /
2.726
0.1521020205013
14Wayne Hearne (R)  .217 /
8.591
.252 /
3.183
0.21710203014
15Matthew Munson  -0.058 /
2.891
.319 /
3.000
0.319102020207015
16Robert Kaiser (R)  59.999 /
59.999 - DQ
59.999 /
59.999 - DQ
59.99910203016
All Run Bracket Event Bests at Team America Nationals Championship Points Race #4

Closest to Dial

Jeff Schmidt Jr.       R2   .008
Jeff Chambers       R1   .009
Chris Markowski       R1   .013
Duncan Jones       R1   .018
Joel Shipman       R1   .028
Alan Williams       R1   .034
Joel Shipman       R2   .036
Duncan Jones       R2   .044
Jeff Schmidt Jr.       R4   .045
Jeff Schmidt Jr.       R3   .051

Best Reaction Times

Jerry Hicks (R)       Q1   .010
Chris Markowski       Q1   .017
Chris Markowski       R4   .027
Chris Markowski       R2   .045
Jeff Schmidt Jr.       R3   .054
Jeff Chambers       R2   .056
Jeff Schmidt Jr.       R2   .061
Jeff Schmidt Jr.       R1   .063
Hunter Wilson       Q2   .068
Alan Williams       Q1   .074DragTrac v4.00 © 2015-2021 WebMonkeyTech